Achtergrond van Malta

Malta heeft, vanwege de strategische ligging tussen Europa en Afrika veel verschillende overheersers gehad en kent daardoor een ingewikkelde geschiedenis.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De strategische ligging van Malta wordt eeuwen geleden al door diverse volkeren erkend. De eerste nederzettingen op het eiland worden in de periode 5200 v. Chr. tot 4000 v. Chr. gevormd. De mensen wonen dan in grotten. Na dit tijdperk breekt een voor Malta belangrijke periode aan, namelijk die van de tempelbouwers. De megalithische tempels die door de tempelbouwers worden opgericht behoren tot de dag van vandaag tot de belangrijkste monumenten van het eiland. Aan de heerschappij van de tempelbouwers komt in 2500 v. Chr. abrupt een einde. Hierna breekt het Bronzen tijdperk aan en in ongeveer de 8ste eeuw v. Chr. komt Malta onder Fenicische invloed. De Feniciërs worden na ongeveer 2 eeuwen weer verdreven door de Puniërs, die het op hun beurt in de Tweede Punische oorlog in 218 v. Chr. afleggen tegen de Romeinen. Van de Romeinse overheersing zijn met name in Rabat nog overblijfselen te vinden. In 60 n. Chr. zou volgens de overlevering de apostel Paulus op Malta schipbreuk hebben geleden. Hij zou drie maanden op het eiland hebben doorgebracht en in die tijd de Maltese bevolking tot het Christendom hebben bekeerd. Historische bewijzen hiervoor ontbreken, maar dat heeft de eilandbewoners er niet van weerhouden de heilige Paulus als beschermheilige van het eiland te vereren. Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk vormt Malta onderdeel van het Byzantijnse Rijk, totdat het in 870 wordt veroverd door de Arabieren. De Arabische periode is belangrijk geweest voor Malta. Niet alleen is het Maltees gebaseerd op het Arabisch dat in die tijd gesproken werd, ook brengen de Arabieren irrigatie- en landbouwtechnieken naar het eiland, waarvan u nu nog de muurtjes kunt zien, die akkers tegen erosie moesten beschermen. Vanaf 1090 breekt een onrustige periode aan, waarin het eiland steeds van eigenaar wisselt en de eilandbewoners het niet altijd even gemakkelijk hebben. In 1530 besluit Karel V Malta aan de Johannieter Ridders te geven, een strategisch besluit met het oog op het oprukkende Turkse rijk. De Johannieters doorstaan een langdurige aanval van de Turken en hierna bouwen zij de vestingstad Valletta, die vanuit militair oogpunt vooral dient om het eiland te beschermen tegen verdere aanvallen. In 1798 kan Napoleon zonder al te veel moeite Malta veroveren, mede omdat de ridders in Frankrijk al de nodige tegenslagen hebben gehad. Slechts twee jaar later worden de Fransen tijdens de Maltese opstand door de Britten verdreven en in 1814 wordt Malta tot Britse kroonkolonie uitgeroepen. In de Tweede Wereldoorlog wordt Malta zwaar gebombardeerd door de Duitsers en de Italianen, wat de tot dan toe op ongemakkelijk voet met elkaar levende Britten en Maltezers, nader tot elkaar brengt. In 1964 krijgt Malta onafhankelijkheid binnen het Gemenebest om uiteindelijk in 1974 tot republiek te worden uitgeroepen. In 2004 treedt Malta toe tot de Europese Unie.

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Malta ligt in de Middellandse Zee, zo’n 90 km ten zuiden van Sicilië.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Malta is een kaal, rotsachtig eiland, dat zeker in de zomer erg dor en droog aandoet. Na de winter is het eiland tijdelijk wat groener. Langs de kust zijn veel baaien en inhammen te vinden, maar grote zandstranden heeft Malta niet veel. De meeste stranden zijn klein of bestaan uit rotsen.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Liefhebbers van megalithische tempels komen op Malta aan hun trekken, want van deze bouwwerken zijn op Malta enkele te bewonderen. Barokke architectuur vindt u met name in Valletta en voor een Arabische sfeer moet u in Mdina zijn. In de populaire badplaatsen vindt u veel moderne gebouwen, gericht op het toerisme.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Op Malta wonen iets meer dan 400.000 mensen en het is het dichtstbevolkte land van de EU. 98% van de Maltezers is katholiek en Malta telt maar liefst 359 kerken. Het katholieke geloof is alomtegenwoordig en enig respect voor de religieuze gewoonten en gebruiken is raadzaam wanneer u op Malta uw vakantie doorbrengt.